Podział Gminy Radziłów na stałe obwody oraz na okręgi wyborcze.

1 marca Rada Gminy Radziłów podjęła uchwałę nr XLV/284/18 w sprawie podziału Gminy Radziłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz uchwałę nr XLV/285/18 w sprawie podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Podział Gminy Radziłów  na stałe obwody głosowania

Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
1 Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki Łoje –Awissa – świetlica wiejska
2 Glinki, Mikuty Glinki – świetlica wiejska
3 Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo-Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo Słucz- była Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej
4 Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo Kramarzewo- Szkoła Podstawowa
5 Klimaszewnica, Sośnia Klimaszewnica- Szkoła Podstawowa
6 Mścichy, Święcienin Mścichy- była Szkoła Podstawowa
7 Karwowo, Okrasin, Ostrowik Karwowo- świetlica wiejska
8 Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy Biblioteka Samorządowa w Radziłowie

Podział Gminy Radziłów na okręgi wyborcze

Numer
okręgu
Granice okręgu  Liczba
mieszkańców
w okręgu
1
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu 
1 Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki 420 1
2 Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy 286 1
3 Słucz 406 1
4 Glinki, Mikuty 263 1
5 Rydzewo-Pieniążek. Rydzewo-Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo 409 1
6 Klimaszewnica numery 1-83 283 1
7 Klimaszewnica numery 84-186, Sośnia 268 1
8 Karwowo 253 1
9 Radziłów ul. Gęsia, ul. Grzybowa,    ul. Gumienna, ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Ogrodowa,
ul. Szczuczyńska, Plac 500-lecia
330 1
10 Radziłów ul. A. Mickiewicza, ul. Łomżyńska, ul. Nadstawna, Radziłów-Kolonia 316 1
11 Radziłów ul. Bargłówek, ul. Długa, ul. Karwowska, ul. Piękna, ul. Pogodna, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Szkolna 432 1
12 Borawskie –Awissa, Czerwonki, Janowo 319 1
13 Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo 329 1
14 Mścichy. Święcienin 400 1
15 Okrasin, Ostrowik 244 1
                               Ogółem  4958    15

UCHWAŁA NR XLV/285/18 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XLV/284/18 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radziłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Skip to content