Radziłów aktywny lokalnie


3 listopada 2017 roku na terenie gminy Radziłów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  rozpoczęto realizację  projektu pn.: „Radziłów aktywny lokalnie”. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Urząd Gminy Radziłów, w imieniu której działa GOPS Radziłów.

Do projektu przystąpiły 42 osoby (25 kobiet i 17 mężczyzn) z terenu gminy Radziłów. Wszystkie osoby otrzymały wsparcie w postaci:  1 godz. doradztwa zawodowego ,3 godz. indywidualnego poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 6 godz. warsztatów motywacyjnych z doradcą zawodowym,  2 x 2godz. spotkań z pośrednikiem pracy.

Na podstawie opinii psychologa, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy – wytypowano 21 osób do szkoleń zawodowych i  3 miesięcznych staży.

W okresie od lutego do początku marca 2018 r. odbyły się szkolenia zawodowe w zawodach: Pracownik gospodarczy, Opiekun osób starszych i dzieci oraz Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 120-godzinne szkolenia  kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje objęte certyfikacją zewnętrzną  unormowaną w rozporządzeniach właściwego Ministra.  W dniu 01.03.2018 roku odbył się egzamin końcowy  dla kwalifikacji „Pracownik gospodarczy”, zakończony 100% sukcesem. Wszyscy uczestnicy uzyskali certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji.

Egzaminy końcowe kursu „Opiekun/ka Seniora i Dzieci” oraz „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” –  przewidziane są na 20 marca b.r.

Za wszystkich przygotowujących się do egzaminu – trzymamy kciuki!

Od 01. marca 2018 r. 21 uczestników szkoleń zawodowych, rozpoczęło już 3-miesięczne staże w lokalnych zakładach pracy, takich jak.: Urząd Gminy Radziłów, GOPS Radziłów, Zakład Komunalny Radziłów, Spółdzielnia Usług Rolniczych Radziłów, Sklep „Remoncik” Marzena Milewska, Sklep DOBEK DARIUSZ DOBKOWSKI; Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Kuczyński Mariusz i  Kossakowski Marcin s.c., Szkoła Podstawowa w Radziłowie, Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy. Część firm już zadeklarowała dalsze zatrudnienie sześciu osób na 3miesiące oraz czterech osób na 6 m-cy, po zakończeniu stażu.

21 osób, które nie zakwalifikowały się do szkoleń zawodowych i staży – weźmie udział w grupowych warsztatach terapeutycznych (trening umiejętności społecznych) oraz w spotkaniach indywidualnych z psychologiem. Każda z osób otrzyma również wsparcie pośrednika pracy w ramach jobcoachingu.

Zakończenie projektu przewidywane jest na 30 czerwca 2018 roku.

Skip to content