Wybory uzupełniające

11 czerwca 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Borawskie – Awissa oraz Sołtysa Sołectwa Konopki – Awissa. W wyniku głosowania w Sołectwie Borawskie – Awissa Sołtysem został wybrany Pan Grzegorz Chyliński, a do Rady Sołeckiej Pan Jarosław Trzaska, Pan Jan Karwowski i Pan Stanisław Dobrzycki. Natomiast Sołtysem Sołectwa Konopki – Awissa została wybrana Pani Agnieszka Ramotowska.

Skip to content