Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi do pól i łąk w Rydzewie Szlacheckim

W dniu 05 września 2016 r. w Białymstoku Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie Przebudowy drogi do pól i łąk w msc. Rydzewo Szlacheckie w km 0,000 km – 0,590 km. Ostateczna wysokość dofinansowania to 38.800 zł. Wkład Gminy Radziłów w realizację zadania wyniósł 38.813 zł. Łączna wartość zadania to 77.613 zł. Ze względu na ukończenie zadania przed czasem przewidzianym w umowie, ukończona droga czeka na ostateczny odbiór ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Skip to content