Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 wraz z przebudową mostu przez rz. Klimaszewnica w m. Klimaszewnica

Trwają prace budowlane na inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 wraz z przebudową mostu przez rz. Klimaszewnica w m. Klimaszewnica – od km 0+900 do km 1+450.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego mostu w msc. Klimaszewnica, a także odcinka drogi o długości 550 m, którego początek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy.

Wykonawcą zadania jest  firma BUDREX-KOBI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 92, 15-727 Białystok, która to złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania inwestycyjnego zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 8 975 686,02 zł.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 31.10.2019 r.

Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Skip to content