Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych jest to nowy program, którego zadaniem jest wspieranie samorządów w budowie i remontach dróg gminnych i powiatowych.

W ramach funduszu gmina Radziłów złożyła cztery wnioski aplikacyjne na poniższe inwestycje drogowe:

  • Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów – Dębówka – ogółem wartość zadania – 5 337 330 zł, dofinasowanie – 2 668 665,00 zł, wkład własny – 2 668 665,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki Awissa – ogółem wartość zadania – 206 982,83 zł, dofinansowanie – 103 491,41 zł, wkład własny 103 491,42 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. pow. Nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej
    nr 162513B w m. Szyjki – ogółem wartość zadania – 261 069,40 zł, dofinansowanie – 130 534,70 zł, wkład własny – 130 634,70 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w m. Klimaszewnica – ogółem wartość zadania – 205 389,08 zł, dofinansowanie – 102 694,54 zł, wkład własny – 102 694,54 zł.

W dniu 08 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski wręczył Wójtowi dokument potwierdzający dofinansowanie zadań zakresu dróg gminnych z terenu gminy Radziłów.

Do samorządu Gminy Radziłów trafi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych łącznie w kwocie 3 005 385,65 zł. na w/w zadania. Środki te trafią do samorządu na podstawie umów zawartych z Wojewodą Podlaskim, po przekazaniu przez nas dokumentów potwierdzających wyłonienie wykonawców realizujących ww. zadania.

Gmina Radziłów informuje, że planuje wykonanie zadań  do 30 czerwca 2020 r. w msc.: Konopki Awissa (ok. 300 m), Szyjki (ok. 390 m), Klimaszewnica (ok. 172 m) natomiast do 31 października 2020 r. ma zostać wykonany odcinek drogi do msc. Dębówka (ok. 3489 m).

Skip to content