Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Karwowie

Dnia 03 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim umowę dot. dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w miejscowości Karwowo na odcinku w km 0+004,60 – 0+337,00” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przypomnijmy, że Gmina Radziłów znalazła się w gronie 16 samorządów województwa podlaskiego (w tym 10 gmin), które otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości blisko 21 mln zł na realizację zadań drogowych. Podczas uroczystości zostały wręczone symboliczne czeki dla przedstawicieli poszczególnych samorządów.

Całkowity koszt zadania wynosi 457 937,91 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 179 203,18 zł.

Skip to content