Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo”.

Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo w km 0+000,00 – 0+303,00 polegała na:

  • wykonaniu nowej konstrukcji jezdni,
  • odtworzenie rowów przydrożnych i przebudowa istniejących przepustów,
  • utwardzenie poboczy i zjazdów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 370 006 zł w tym dofinansowanie: 235 435 zł,
tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wkład własny Gminy Radziłów wyniósł 134 571 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Skip to content