Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych i instalacji sanitarnych – zakończenie zadania

logo_pfron_5251

W dniu 19 sierpnia 2016 r. ukończono budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie. Wybudowana pochylnia poprawi dostępność budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych; odnowione pomieszczenia sanitarne dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania: 116.534,20, w tym dofinansowanie PFRON w wysokości 58.517 zł. Wykonawcą zadania była firma „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski z Grajewa.

Skip to content