Droga do pól i łąk w Rydzewie Szlacheckim – zakończenie zadania

W dniu 12 sierpnia 2016 r. ukończono przebudowę drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1822B – do pól i łąk w obrębie msc. Rydzewo Szlacheckie w km 0+000 – 0+590. Całkowita wartość zadania: 77.613 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 38.000 zł. Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma „MARGO” Mariusz Gosk z Łomży.

Skip to content