Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów – podpisanie umowy z wykonawcą

Herb_1 PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Gmina Radziłów podpisała umowę na wykonawstwo następujących odcinków dróg:

  1. Droga nr 162705B – Rydzewo Szlacheckie ………..w km 0+000 ÷ 1+500,00
  2. Droga nr 104152B – Czachy ……………………….w km 0+650 ÷ 1+110,00
  3. Droga nr 162972B – Łoje Awissa…………………. w km 0+000 ÷ 0+780,00
  4. Droga nr 104137B – Rydzewo Szlacheckie……….. w km 0+004,70 ÷ 0+257,45
  5. Droga nr 162519B – Kownatki ……………………..w km 0+005 ÷ 0+407,40
  6. Droga nr 104151B – Brodowo……………………… w km 0+003,5 ÷ 0+925,00

 

Wykonawcą została spółka UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo. Całkowita wartość umowy: 2.725.445,11 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63%, tj. około 1.734.200.72 zł.

 

Skip to content