Raporty z konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów

Przedstawiamy Państwu podsumowanie konsultacji społecznych, które dotyczyły projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2023-2030.

Konsultacje trwały od 27 października  do 30 listopada 2023 roku. Prowadzone były w formie: formularza uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, zbierania uwag ustnych oraz spotkań konsultacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami.

Skip to content