Program teleopieki domowej- program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

22 grudnia 2023r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 w ramach środków EFS Plus „Program teleopieki domowej- program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Umowę podpisało 35 gmin z województwa podlaskiego, w tym Gmina Radziłów, którą reprezentowali Krzysztof Milewski- wójt i Józef Jurski- kierownik GOPS.  Dzięki temu nasza gmina pozyska 1 152 269,25 zł  przy wkładzie własnym w kwocie 60 645,75 na usługi opiekuńcze dla 15  mieszkańców. Projekt  realizowany będzie  w okresie od 1 marca 2024r. do 31 grudnia 2027r.   W ramach pozyskanych środków zostaną przeszkolone cztery osoby, które będą świadczyły usługi w społeczności lokalnej.

Powyższy projekt będzie realizowany w ramach Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych, Priorytetu VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Skip to content