Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów

Gmina Radziłów zakończyła realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

Zakres robót obejmował budowę monitoringu poprzez dostawę i montaż kamer zewnętrznych – 32 szt., monitorów TVU – 3 szt., szafy RACK z wyposażeniem – 3 szt., szafy RACK z wyposażeniem SD2- 1 szt., osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy – 4 szt., montaż punktów dostępowych – 6 szt.

W związku z podjętymi działaniami dozorem został objęty teren parku z miejscami do odpoczynku, placem zabaw, licznymi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych, budynek Urzędu Gminy Radziłów, Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lokalne sklepy, apteka, a także przebiegające dookoła parku główne ciągi komunikacyjne, z przejściami dla pieszych oraz teren Stacji Uzdatniania Wody i Szkoły Podstawowej wraz z placem zabaw i boiskiem w miejscowości Słucz.

W ramach wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Słuczu zamontowano słupy oświetleniowe na wysięgnikach jedno i dwuramiennych – 3 szt. oprawy uliczne – 5 szt. oraz naświetlacze – 4 kpl., które umożliwiły doświetlić teren wokół szkoły.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przestrzeni publicznej gminy Radziłów, poprzez wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring punktów newralgicznych skutkując poprawą bezpieczeństwa społeczności lokalnej, przeciwdziałając zjawiskom patologicznym oraz zapobiegając aktom wandalizmu i dewastacji mienia publicznego.

Kwota dofinansowania to 100 000,00 zł. Wartość całego zadania wyniosła 125 140,71 zł.

Skip to content