Wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały ogłoszone wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach, którego Gmina Radziłów otrzymała wsparcie finansowe  w łącznej wysokości  9 100 000,00 PLN. Informacja została przekazana przez posła na Sejm Kazimierza Gwiazdowskiego, podczas imprezy lokalnej pn. „Traktoriada – Rajd Wiejską Scenerią”, która odbyła się w dniu 08.10.2023 r. na placu targowym w Radziłowie.

Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na realizację zadań w trzech obszarach inwestycji tj. infrastruktura drogowa, efektywność energetyczna, infrastruktura wodno- kanalizacyjna.

Dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Radziłów, będzie mogła zrealizować następujące inwestycję:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w kierunku Rydzewo Szlacheckie.

W ramach inwestycji planuje się wykonać nową nawierzchnię z betonu asfaltowego ok. 3 km wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m, utwardzeniem pobocza, odwodnieniem korpusu drogowego, budową i przebudową przepustów, budową zjazdów na przyległe nieruchomości, poprawę oznakowania.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2025-06-30

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 6 315 789,47 PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 6 000 000,00 PLN, wkłady własny Gminy to 315 789,47 PLN.

  • Przebudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem i wykonaniem elewacji przy  ul. Karwowskiej  w Radziłowie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku komunalnego wraz z dociepleniem  i wykonaniem elewacji, położonym przy ul. Karwowskiej 28 w Radziłowie.  W zakres robót związanych z przedmiotem inwestycji będzie wychodzić: przebudowa części pomieszczeń na parterze budynku, rozbudowa budynku o część parterową, niepodpiwniczoną, z dachem płaskim, nadbudowa dachu dwuspadowego nad I piętrem w istniejącej części, docieplenie i wykonaniem elewacji, wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, rozbudowanie instalacji wodno– kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2024-11-30

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 1 333 332,00 PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 1 200 000,00 PLN, wkłady własny Gminy to 133 332,00 PLN.

  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słuczu”

Realizacja przedsięwzięcia – budowa systemu kanalizacji sanitarnej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w msc. Słucz, gm. Radziłów. Planuje się wybudowanie ok 1 km kanalizacji sanitarnej ( w tym kanalizacja grawitacyjna i tłoczna). Planowane przedsięwzięcie będzie inwestycją liniową usytuowaną pod powierzchnią terenu. W całym układzie kanalizacji będzie wybudowana jedna tłocznia DN2000 (T1). W większości przypadków kanały sanitarne będą przebiegać w pasach drogi powiatowej i gminnej.     

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2025-09-30      

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 2 000 000,00 PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 1 900 000,00 PLN, wkłady własny Gminy to 100 000,00 PLN.      

Skip to content