Zaproszenie na spotkanie

Towarzystwo Ochrony Siedlisk  ProHabitat wraz z innymi instytucjami, na zlecenie

Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN), wykonuje prace związane z opracowaniem projektu

planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zadanie jest współfinansowane ze środków

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nr projektu POIS.02.04.00-00-0025/17).

Podstawowym celem opracowania jest wskazanie odpowiednich strategii i działań ochronnych w

obszarze BbPN.

W związku z powyższym serdecznie zaprasza na kolejne już spotkanie poświęcone powstającemu dokumentowi planistycznemu , które odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. o godzinie 19:00 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie , plac 500-lecia 14.

PROGRAM SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

– Powitanie uczestników 19:00

– Dokumentacja projektu Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN wraz z zakresem Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem zasad

ładu przestrzennego (dr inż. Andrzej Kamocki)

– Przerwa kawowa

-Moderowana dyskusja (prof. Piotr Banaszuk)

– Podsumowanie spotkania

-Poczęstunek

W przypadku dodatkowych pytań w sprawie uczestnictwa w spotkaniu proszę o wiadomość

drogą elektroniczną na adres kamocki@prohabitat.pl

Skip to content