Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy”
mająca na celu utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej dla mieszkańców wsi Mścichy oraz turystów.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trwają roboty budowlane przy zagospodarowaniu działki nr 99/14 w miejscowości Mścichy poprzez utworzenie parkingu, placu manewrowego, chodników o nawierzchni żwirowej oraz z kostki betonowej. W ramach zadania zostanie ustawiona tablica informacyjna, drewniane stoły z zadaszeniem, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz lampa hybrydowa. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski.

Inwestycja pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content