„Wsparcie z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Informujemy, iż Gmina Radziłów podpisała umowę na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina Radziłów  ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. Projekt kończy się zaakceptowaniem przez Operatora rozliczenia grantowego.

Celem projektu jest likwidacja barier w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR.

Skip to content