Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Radziłów pokój nr 3a w godzinach pracy Urzędu (wnioski w załącznikach). Termin na złożenie deklaracji: do 30 czerwca 2022r.  w przypadku budynków już istniejących, 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw oraz dla nowo powstałych obiektów. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

https://ceeb.gov.pl/

Skip to content