Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 542 942,00 zł przeznaczone zostaną na realizację inwestycję pn.:„Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica’’. Planowany termin zakończenia inwestycji 14 czerwca 2022 r.

Skip to content