Inwestycja w Mścichach

Gmina Radziłów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zrealizowana zostanie inwestycja w miejscowości Mścichy, w ramach której wykonany zostanie ciąg pieszy o długości 700 m od drogi wojewódzkiej nr 668 do działki nr 99/14 oraz utwardzenie ok. 300 m2 drogi gminnej nr 162609B. Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2022 r.

Skip to content