„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów”

10 maja 2021 roku zakończony został drugi etap zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów”.  W ramach tego etapu inwestycji wykonano instalację fotowoltaiczną na  4 budynku tj.: stacji uzdatniania wody w Łojach Awissa, oczyszczalni ścieków w Łojach Awissa oraz w Klimaszewnicy, a także Domu Pomocy Społecznej w Mścichach. Wartość wykonanych prac wyniosła 244 310,00 zł brutto.

Odbiór drugiego etapu prac, pozwolił na zamknięcie realizowanego od 2020 r. zadania pn.,„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów” o łącznej wartości 349 320,00 zł brutto.

Gmina Radziłów zyskała 5 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej  zlokalizowanych w Radziłowie (stacja uzdatniania wody), Łojach Awissa (stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków), Klimaszewnicy (oczyszczalnia ścieków), Mścichach (Dom Pomocy Społecznej).

Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Skip to content