Projekt „Otuleni tradycją i kulturą”

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Otuleni tradycją i kulturą” w kwocie 33.000,00 zł.

Działania:

 • Warsztaty wokalno-muzyczne,
 • Warsztaty taneczne,
 • Warsztaty artystyczne – moduły:
  • rękodzieło,
  • plastyczno-malarskie,
  • fotograficzno-filmowe.
 • Festyn Gminny:
  • występy uczestników projektu oraz gości,
  • konkurs piosenki,
  • konkurs sołectw – „Jaka to piosenka”,
  • konkurs instytucji – „Muzyczne kalambury”,

Adresatami przedsięwzięcia będą: dzieci, młodzież, dorośli zamieszkujący Gminę Radziłów.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.

Skip to content