Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów

W trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów. Zadanie realizować będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,UNIROL’’ Dorota Kulikowska. Inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie nawierzchni z betonowej  kostki brukowej  o długości 149,49 m, poboczy z kruszywa naturalnego, zajadów na posesję z betonowej kostki brukowej, poprawę odwodnienie a także nowe oznakowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji 5 września 2021 r. Całkowity koszt zadania wynosi 146 790,80 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 69 570, 70 zł                          

Skip to content