Dzierżawa nieruchomości gruntowej w obrębie Dusze- Dębówka

Wójt Gminy Radziłów przeznaczył do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Radziłów, znajdującą się w obrębie ewidencyjnym Dusze-Dębówka. Nieruchomość oznaczona jest  numerem ewidencyjnym 32 , pow. 2000 mstanowiąca część działki nr 32 o całkowitej pow. 2506 m ² i wydzierżawiona będzie na okres 20  lat, grunt sklasyfikowany jest jako nieużytek. Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2021r. (poniedziałek) o godz. 12 : 00  w Urzędzie Gminy Radziłów, w sali konferencyjnej Urzędu.

 Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego – 2000 zł  brutto w stosunku rocznym. Z chwilą opracowania miejscowego planu wysokość czynszu ulegnie zmianie.

Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Więcej informacji można uzyskać  :

Skip to content