Wyjazd do Sandomierza w ramach projektu „Kultura i sport łączy pokolenia”

W ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie miała możliwość organizacji wycieczki do Sandomierza, łączącą pokolenia seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci. Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa, o którego rozwój musimy odpowiednio zadbać. Dialog między generacjami jest możliwy, wymaga to jednak aktywnego w nim udziału zarówno starszych, jak i młodych. Sandomierz swym pięknem zachwycił wszystkich uczestników. Dzisiaj niestety często mamy wrażenie, że spotkanie pokoleń to konfrontacja różnych kultur. Nasz wspólnie spędzony czas udowodnił, że może być inaczej. Wzajemna pomoc, rozmowy, wymiany doświadczeń, wspólne emocje… Aktywne oddziaływanie na postawy osób starszych, sprzyjające budowaniu otwartości na nowe doświadczenia i relacje. Tego właśnie doświadczyliśmy w Sandomierzu.

Skip to content