Nowy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zarządzeniem Wójta Gminy Radziłów powierzono Pani Anecie Małgorzacie Michałowskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolo-Przedszkolnego w Radziłowie na okres od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2025 roku. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w zarządzaniu szkołą.

Skip to content