OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Stosownie do art. 36 § 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 z późn. zm.), Wójt Gminy Radziłów informuje, że został sporządzony „Spis wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku”.

 Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów (budynek 15a Urząd Stanu Cywilnego),   w godzinach pracy Urzędu,   do dnia 19 czerwca 2020r.

    Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Skip to content