PROŚBA O ODCZYT WODOMIERZY

Informujemy, że z uwagi na rosnące zagrożenie rozprzestrzenienia się COVID – 19 , mając na uwadze bezpieczeństwo ludności , pracownicy Zakładu Komunalnego w Radziłowie nie będą w tym kwartale odczytywać wodomierzy.

Wobec zaistniałej sytuacji prosimy mieszkańców gminy Radziłów, u  których nie dokonano jeszcze odczytu ilości pobranej wody o jego samodzielne wykonanie i  podanie pracownikom biura , kontaktując się telefonicznie pod nr : 86 273 61 84, 86 273 71 18 bądź wysyłając sms pod numer 728  312 122 lub e-mail na adres: zkr@radzilow.pl .
W przypadku nie podania odczytów do dn. 31.07.2020 r., Zakład Komunalny w Radziłowie dokona rozliczenia na podstawie średniego zużycia.

Skip to content