OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Radziłów  podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki

Świetlica wiejska, Łoje-Awissa 1, 19-213 Radziłów

2

Glinki, Mikuty

Świetlica wiejska, Glinki 32, 19-213 Radziłów

3

Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo

           była Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej, Słucz 82, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo

Szkoła Podstawowa, Kramarzewo 1, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Klimaszewnica, Sośnia

Szkoła Podstawowa, Klimaszewnica 41, 19-213 Radziłów

6

Mścichy, Święcienin

Świetlica wiejska, Mścichy 54, 19-213 Radziłów

7

Karwowo, Okrasin, Ostrowik

Świetlica wiejska, Karwowo 34, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500 – lecia 15, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy  Radziłów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content