Przebudowa drogi do Konopek

Gmina Radziłów, informuje o przedłożeniu do wglądu koncepcji „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104148B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00 do km 2+415,37 ”.

W opracowaniu zostały zaproponowane lokalizacje zjazdów na grunty rolne. W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi. Wniesione uwagi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Mapy będą wyłożone w dniach od 25.05.2020 r. do 01.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 5 oraz sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów oraz na stronie internetowej (poniżej).

W dniu 01.06.2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy będzie obecny projektant przebudowy ww. drogi, w związku z czym będzie można bezpośrednio uzgodnić rozwiązania przebudowy drogi gminnej. Uwagi również można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 86 273 71 15.

Osoby, które będą chciały złożyć uwagi osobiście obowiązane są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu w szczególności zarażenia koronawirusem:

  1. Stosować właściwą higienę rąk – dezynfekcja oraz rękawice ochronne.
  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, innego zabezpieczenia.
  3. Zachować bezpieczną odległość (min. 2 metry).
Skip to content