PUNKT KONSULTACYJNY

Zachęcamy do odwiedzenia, otwartego codziennie w godz. 7.30-15.45, punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5a.

W punkcie można zapoznać się, a także złożyć swoje uwagi i wnioski do:

  • Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915.
  • Uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmującego działkę nr 1565 oraz części działki nr 911.
  • Uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62.

Skorzystanie z tej metody konsultacji ma na celu zebranie, jak największej ilość głosów mieszkańców Gminy Radziłów  i wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu.

Całość stanowi realizacje projektu pn: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II’’ współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content