Dofinansowanie dla OSP Radziłów

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 69.220 zł na realizację projektu „Kultura i sport łączy pokolenia” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020

Projekt zakłada :

– organizację warsztatów wokalno – muzycznych
– organizację warsztatów rękodzieła
– organizację warsztatów kulinarnych
– organizację 1 dniowej wycieczki do Sandomierza
– organizację 1 dniowej wycieczki Supraśl- Białystok – Choroszcz
– organizację wyjazdów do: teatru, opery, kina
– organizację warsztatów sportowo-rekreacyjnych
Uczestnikami projektu będą seniorzy 60+ – 40 osób oraz młodzież w wieku 13-18 lat – 35osób ( w tym członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej) zamieszkująca teren gminy Radziłów, łącznie 75 osób. Pośrednio inni mieszkańcy gminy w ramach wydarzeń dla lokalnej społeczności , którzy obejrzą występy i pokazy, prace w wykonaniu uczestników projektu oraz skosztują przygotowanych potraw podczas uroczystości.

https://www.gov.pl/attachment/3da01340-2618-4526-8bdb-ed1768a91177

Skip to content