Ogłoszenie w sprawie otwarcia targowiska: „Mój Rynek” w Radziłowie

    Od 30 kwietnia br. targowisko  „Mój Rynek” w Radziłowie  zostaje   

                                 otwarte w ograniczonym zakresie.

  1. Targowisko czynne będzie w każdy czwartek w godz. 500 – 1400.
  2. Handlujących obowiązuje telefoniczna rezerwacja do środy w godzinach  pracy Urzędu Gminy Radziłów   tel. 86 273 71 23 tj.  w godz. 7 30 – 1530.
  3. Wjazd/ wejście na targowisko dla handlujących  na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji.
  4. Dopuszcza się wjazd/wejście na teren targowicy 50 podmiotów handlujących.
  5. Miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targowisku wskazuje osoba upoważniona – pracownik Urzędu Gminy  lub Zakładu Komunalnego w Radziłowie.
  6. Wejście/wjazd  na teren targowiska będzie udostępniony handlującym oraz kupującym od strony ul. Gumiennej (przy Ośrodku Zdrowia) natomiast wyjście/wyjazd od strony ul. Karwowskiej.

Osoby korzystające z placu targowego obowiązane są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu w szczególności zarażenia koronawirusem :
1) Stosować właściwą higienę rąk – dezynfekcja oraz rękawice ochronne.
2) Stosować higienę kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, innego zabezpieczenia
3)Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną   świadomością
4) Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
5) Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 2 metry)
6) W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

Osoby sprzedające towar zobowiązane są do posiadania rękawic jednorazowych dla siebie i kupujących, płyn dezynfekujący do dezynfekcji stoiska.

Zarządca placem targowym zastrzega sobie prawo do regulowania liczby osób przebywających na placu targowym oraz do sprawdzania przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. targowisk i bazarów. W tym celu wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy i Zakładu Komunalnego w Radziłowie będą sprawowali kontrolę.

       W załączeniu Zarządzenie Wójta  Gminy Radziłów nr  23/2020  z dn.       23. 04.2020 r.  o ograniczonym  otwarciu targowiska „Mój Rynek” w Radziłowie. oraz przedruk informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dot. targowisk  i bazarów.

https://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-24-2020-wojta-gminy-radzilow-o-ograniczonym-otwarciu-targowiska-moj-rynek-w-radzilowie-.html

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/targowiska-i-bazary–zalecenia-gis

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056601.pdf

Skip to content