Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2020/2021

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnymod 24.02.2020 r. do 06.03.2020 r. w godzinach pracy szkoły
Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, kl. I w szkole podstawowej
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz klas I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 09.03.2020 r. do
20.03.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
od 20.04.2020 r. do
24.04.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz klas I, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnychdo 24.03.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
do 27.04.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25.03.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
28.04.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 26.03.2020 r. do 03.04.2020 r. w godzinach pracy szkołyod 29.04.2020 r. do 04.05.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych06.04.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
05.05.2020 r.
w godzinach pracy szkoły
Skip to content