Działania priorytetowe dzielnicowego Gminy Radziłów

Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego „Bezpieczny Park Radziłów 2020” dzielnicowy jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych  przy ul. Plac 500-lecia w Radziłowie

  • spożywaniu alkoholu, 
  • gromadzenie się osób;

Źródło informacji zagrożenia:

– zgłoszenia naniesione na Krajowej  Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy miejscowości Radziłów, rozpoznanie własne  prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

– od 01. 01. 2020 roku do 30. 06. 2020 roku

Zaplanowane działania :

– wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z mieszkańcami Radziłowa i gm. Radziłów, nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współpraca z funkcjonariuszami WP oraz WK KPP Grajewo w ramach podejmowanych działań.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

– Urząd Gminy Radziłów – działania profilaktyczne  w zakresie własnych kompetencji;

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „Planie” będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

Skip to content