Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szanowni Rolnicy,

Obserwując aktualną sytuację i docierające głosy rolników o braku odbioru folii z gospodarstw rolnych, Gmina Radziłów podjęła decyzję o  złożeniu wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Proszę o pilne wypełnienie wniosku, który jest również dostępny na stronie internetowej www.radzilow.pl i złożenie go do Urzędu Gminy Radziłów pokój nr 3a. Wnioski będą przyjmowane do  15 listopada 2019 r.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Właściciel odpadów powinien złożyć i związać czarną folię w paczki po 30 kg. Proszę o zwrócenie uwagi aby folie były czyste tj. opróżnione z zanieczyszczeń i ziemi. Folia powinna  być przechowywana u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na niej błoto, woda czy śnieg.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Skip to content