POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 362/2019
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 324/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 20 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Wójt Gminy Radziłów.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łomży
Jan Leszczewski


Załącznik nr 1

Gm. Radziłów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Sala Centrum Kultury w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów

Termin: 2 października 2019 r. o godz. 13:00

Skip to content