Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP

21 września 2019 roku w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki OSP nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa.

Na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Radziłów, Słucz, Klimaszewnica, Glinki) zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach. W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę OSP wyniosła maksymalnie 5000 zł.

W spotkaniu uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł RP Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Zdzisław Czakis, samorządowcy oraz druhowie OSP.

Skip to content