OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Stosownie do art. 36 § 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r., poz. 684 z późn. zm.), Wójt Gminy Radziłów informuje,że został sporządzony „Spis wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku”.

Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów (budynek 15a Urząd Stanu Cywilnego), do dnia 4 października 2019r. w godzinach pracy: od 7.30 do 15.45.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Skip to content