DEMOGRAFICZNE PODSUMOWANIE ROKU 2018 W GMINIE RADZIŁÓW

Nowy Rok, to czas podsumowań oraz okazja do przedstawienia Państwu informacji demograficznej Naszej Gminy.

Na ostatni dzień roku 2018  liczba mieszkańców Gminy Radziłów to 4936 osób (w tym 2455 kobiet i 2481 mężczyzn). W stosunku do roku 2017 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 48 osób.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 ruch meldunkowy naszej gminy przedstawiał się następująco:
zameldowania na pobyt stały: 135
wymeldowania z pobytu stałego:150
zameldowania na pobyt czasowy: 27
wymeldowania z pobytu czasowego: 5

W 2018 roku na terenie naszej gminy przybyło 42 dzieci (23 dziewczynki i 19 chłopców). Cykl urodzeń rozpoczęła Kamila, urodzona 08 stycznia, natomiast rok 2018 zamknęła Natalia urodzona 28 grudnia.
Związek małżeński zawarło 18 par, zmarło 55 mieszkańców naszej gminy (20 kobiet i 35 mężczyzn).

W sierpniu ubiegłego roku 11 par małżeńskich z terenu gminy Radziłów zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Skip to content