Podsumowanie roku 2020

Rozpoczął się 2021 rok i tradycyjnie rozpoczynamy go od podsumowania roku, który się właśnie skończył!

Statystyka ludności  na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:

 • Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Radziłów wyniosła 4839 osób, w tym zameldowanych na pobyt czasowy 48 osób.
 • W ubiegłym roku urodziło się 39 nowych mieszkańców, powitaliśmy 14 chłopców i 25 dziewczynek, natomiast zmarło 87 mieszkańców gminy (mężczyźni- 44, kobiety- 43).
 • Ilość zameldowań na pobyt stały- 81
 • Ilość wymeldowani z pobytu stałego- 136
 • Ilość zameldowań na pobyt czasowy- 19
 • Ilość wymeldowani z pobytu czasowego- 2

W roku 2020 Urząd Stanu Cywilnego w Radziłowie sporządził 76 aktów stanu cywilnego:

 • 5 aktów urodzeń z transkrypcji aktów dzieci urodzonych za granicą,
 • 23 akty małżeństw, z czego 7 par zawarło ślub cywilny, 14 par ślub wyznaniowy oraz
  2 akty sporządzono na podstawie transkrypcji aktów, gdzie śluby zawarte zostały za granicą.
 • 49 aktów zgonu, w tym 47 z bieżącej rejestracji zgonów i 2 akty z transkrypcji aktów zgonu, które zdarzyły się poza granicami.
 •  Odnotowano 5 rozwodów

Coroczną tradycją Urzędu Stanu Cywilnego w Radziłowie jest organizacja uroczystości „ZŁOTYCH GODÓW”, podczas której małżeństwa świętujące 50 lat przeżytych w jednym związku małżeńskim, nagradzani są  medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanym przez Prezydenta RP na wniosek wojewody. W 2020r. takie odznaczenia otrzymało 9 par.

Skip to content