Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Wójt Gminy Radziłów
zaprasza
do udziału w spotkaniu konsultacyjnym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie wsi Sośnia

w zakresie obejmującym ustalenia dotyczące terenów oznaczonych symbolami: 2.1 MN-U i KX (poprzednio 2.1 MN-U), oraz 6 U-ZP-MN (poprzednio 5.2 U – ZP)

Spotkanie w ramach Konsultacji Społecznych odbędzie się w dniu
28 września 2018 r. w godz., od 1500 do 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów.

Wszystkich zainteresowanych

uprzejmie zapraszamy

do przedyskutowania rozwiązań zawartych w projekcie planu.

Skip to content