Konsultacje społeczne w sprawie Sośni

22 października 2016 r. w Centrum Kultury w Radziłowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Sośnia. Konsultacje miały na celu próbę opracowania nowej koncepcji zagospodarowania w/w obszaru z zachowaniem walorów przyrodniczych       i kulturowych krajobrazu.

W spotkaniu uczestniczyli  Krzysztof Brzosko- przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Regionalnych „ Progres”, Alicja Mieszkowska- Dyrektor WBPP w Białymstoku O/Łomża, Elżbieta Tyszka- Pracownik WBPP w Białymstoku O/Łomża  (autor planu), pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Radziłów i jednostek organizacyjnych, interesariusze w tym mieszkańcy wsi Sośnia, radni, sołtysi, nauczyciele, młodzież gimnazjalna.

Prezentację walorów Sośni i okolic przedstawił dr Mirosław Stepaniuk ze Stowarzyszenia Dziedzictwa Podlasia. W trakcie prezentowane były zdjęcia Sośni i okolic.


Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwali mentorzy Pani Katarzyna Łotowska i Pan Krzysztof Leończuk.

Kolejne konsultacje odbędą się 19 listopada 2016 r. w godz. 10 -14 w  Centrum Kultury w Radziłowie.

Serdecznie zapraszamy.

« z 2 »
Skip to content