Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku   na zadanie,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów´´  w kwocie 22 700,00 zł przy wnioskowanej kwocie niezbędnej na realizację zadania wynoszącej  75 969,00 zł.  Przewidywany termin rozpoczęcia zadania  to pierwsza połowa września 2018 r.

W najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie  mające na celu wyłonienie wykonawcy i ustalenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do odbioru zmagazynowanego azbestu.

Wszelkie informacje dotyczące  zadania można uzyskać pod nr. tel. 86 273 71 20 lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3a.

Skip to content