Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na zadanie,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów´´  w kwocie 15 877,00 zł przy wnioskowanej kwocie niezbędnej na realizację zadania wynoszącej  84 992,10 zł.  Przewidywany termin rozpoczęcia zadania  to druga połowa sierpnia/ pierwsza połowa września 2020 r.

W najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie  mające na celu wyłonienie wykonawcy i ustalenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do odbioru zmagazynowanego azbestu.

Wszelkie informacje dotyczące  zadania można uzyskać pod nr. tel. 86 273 71 20 lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3a.

Skip to content