Zapusty Radziłowskie 2018

13 lutego – w ostatkowy wtorek, po raz osiemnasty, w centrum Radziłowa licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, a także wiele innych osób z całego regionu hucznie pożegnało karnawał. W tym roku udział w Radziłowskich Zapustach wzięli także zaproszeni goście m.in.: p. Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, p. Stefan Krajewski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, p. Mieczysław Bagiński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, p. Stanisław Kossakowski Przewodniczący Rady Powiatu, p. Andrzej Grygoruk Dyrektor BPN, p. Czesław Ołdakowski Wójt Gminy Wąsosz, p. Artur Kuczyński Burmistrz Szczuczyna, p. Ireneusz Gliniecki Burmistrz Rajgrodu, p. Kazimierz Ramotowski Wójt Gminy Przytuły, p. Dariusz Duchnowski Dyrektor BS w Jedwabnem oddział w Radziłowie.

Radziłowskie Zapusty, które są powrotem do dawnych tradycji rozpoczęły się o godz. 10.00 występem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Ludowe piosenki w wykonaniu uczniów kl. III A oczarowały publiczność, a wystawiony przez kl. V, VIAB, VIIA, IIIAG montaż słowno – muzyczny bogaty w ludowe przyśpiewki, przebierańców i zabawne sceny wprowadził wszystkich w karnawałowy nastrój. Oprawę muzyczną widowiska zapewnił nowo powstały w szkole zespół Jarzębinki. Program występu uczniów przygotowały Panie: Barbara Grądzka, Dorota Nerkowska i Elżbieta Jurska.

Do dalszej zabawy, w cygańskich rytmach zachęcił wszystkich zespół Kolorowy Tabor ze Słucza, prowadzony przez Panią Alicję Tuzinowską.

Następnym punktem Radziłowskich Zapustów był występ zespołu Tęcza z Trzciannego, który w podkreślającym ludowość widowisku „Przygotowanie do wesela” pokazał, jak dawnej przygotowywano się do tego obrzędu.

Następnie na scenie „Krakowiaka” zatańczył zespół Klimaszewianki, który tworzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy.

Punktualnie o godz. 12.00 Radziłowskimi ulicami przeszedł korowód weselny, który symbolicznie otwierała Ziabela czyli para kukieł umieszczonych na poziomo ustawionym kole, które ciągnięte przez konia stale się obraca sprawiając wrażenie, że Jan i Izabela wirują w tańcu. Do weselnego orszaku, w którym prym wiodła Para Młoda (Kamil Ciszewski i Arkadiusz Konopka), Drużbowie, Kozy, Bociany i Niedźwiedzie przyłączyli się także inni biesiadnicy – uczestnicy Zapustów, którzy tańcząc i śpiewając obchodzili radziłowski rynek, odwiedzając pobliskie sklepy i urzędy.

Gdy Para Młoda tanecznym krokiem dotarła na scenę odbyły się tradycyjne „Oczepiny”, które w tym roku przygotował zespół Śpiewaczy z Turośli.

Po oczepinach, Parze Młodej i zgromadzonej publiczności piosenki ludowe zaśpiewali zwycięzcy I Przeglądu Pieśni Ludowych Karnawałowo Zapustowych Radziłów 2018 – zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wąsoszu i zespół folklorystyczny Pokrzyk, działający również przy tej placówce.

Po symbolicznym „paleniu niedźwiedzi”, zwiastującym rychłe nadejście wiosny Para Młoda zatańczyła przed sceną finałowy taniec, zapraszając do wspólnej zabawy zgromadzoną publiczność.

Sponsorami tegorocznych zapustów byli: Radni i Sołtysi Gminy Radziłów, BS w Jedwabnem, Piekarnia Radziłów, Catering Dobkowscy, Catering Danielewscy, firma Winpol Spółka Cywilna Lech i Sebastian Wiśniewscy, sklep Lewiatan w Radziłowie, Spółdzielnia Usług Rolniczych w Radziłowie.

Czynny udział i pomoc w przygotowaniu weselnego orszaku  okazali Sołtys Radziłowa – Pan Antoni Bagiński i Pan Karol Kuczewski. Sprzętów do dekoracji sceny użyczył Pan Kazimierz Borowski i Pan Kazimierz Jarosiński.

Organizatorami Zapustów byli:   Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Urząd Gminy Radziłów, Zakład Komunalny w Radziłowie, Mieszkańcy Gminy Radziłów. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali druhowie z OSP Radziłów, OSP Słucz i OSP Klimaszewnica.

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w Zapustach Radziłowskich i wszelką okazaną pomoc przy ich przygotowaniu.

« z 2 »
Skip to content