Szkolenie dla rolników

W dniu 01-03-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020.

Miejsce szkolenia:
Podlaski Oddział Regionalnego
ARiMR w Łomży
ul. Nowa 2
SALA 107 – godz. 10.00

Program szkolenia

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00 – 13:00 Omówienie bloków tematycznych

 1. Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.
 2. Zasady ubiegania się o pomoc;
  • definicja beneficjenta,
  • zakres i wysokość wsparcia,
  • koszty kwalifikowalne,
 3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej;
  • wniosek o przyznanie pomocy,
  • załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
  • wnioski o płatność wraz z załącznikami
 4. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy,
 5. Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc na podstawie działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020:
  • ubieganie się o pomoc przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów,
  • realizacja operacji w sposób niezgodny z warunkami otrzymania pomocy.
 6. Nowe konkursy w 2017r. w ramach PROW 2014-2020.
Skip to content