Dofinansowanie z KRUS

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 4.500,00 zł. Za uzyskane środki zakupiony został agregat prądotwórczy, który został uroczyście przekazany dla OSP w imieniu przez Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego przez Dyrektora Regionalnego KRUS w Białymstoku Krzysztofa Jaworowskiego w dniu 18 września podczas Dożynek Powiatowych.

Skip to content