Równać Szanse

Uczestnicy projektu „Strażak w grafice” podejmują już na kolejnych spotkaniach wyzwanie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież z zainteresowaniem nabywa wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło przy tym zajęć praktycznych i ćwiczeń na fantomie. To bardzo ważne umiejętności, których nikt nie bagatelizuje. Opanowaliśmy już postępowanie w przypadku krwotoku z nosa, zakrztuszenia i skaleczenia.Kolejne lekcje prowadzone przez instruktorów z OSP są przed nami! Niedługo chcemy przekazać zdobytą wiedzę najbliższym oraz mieszkańcom. 

#rownacszanse#równaćszance#równaćszanse2018

Skip to content